Moje služby

bandiera frbandiera enbandiera ita

Ponúkam:Mie combinazioni

  • Simultánne tlmočenie
  • Konzekutívne tlmočenie
  • Šušotáž / tlmočenie šepkaním
  • Bežná konzekutíva / liaison
  • Preklady a lokalizácia
  • Jazykové kurzy
  • Titulky
  • Opravy textov
  • Transkripcie

Simultánne tlmočenie

Simultánne tlmočenie sa odohráva vo zvukovo izolovanej kabínke, v ktorej tlmočníci počúvajú prejavy v slúchadlách a zároveň ich prekladajú do mikrofónu. Preklad tlmočníkov verejnosť môže počúvať v slúchadlách. Vďaka simultánnemu tlmočeniu, ktoré sa používa na medzinárodných stretnutiach a konferenciách, môže každý účastník sledovať konferenciu vo svojom jazyku.

Simultánne tlmočenie vyžaduje veľkú sústredenosť. Aby tlmočník  mohol zabezpečiť kvalitnú službu,  potrebuje každých 20 minút prestávku. Preto simultánne tlmočenie vykonávajú v každom jazyku dvaja tlmočníci, ktorí sa pri tlmočení striedajú.

Tlmočníci dokážu zabezpečiť kvalitnú službu len za primeraných podmienok. Technické zariadenie musí byť kvalitné a rečníci by nemali hovoriť príliš rýchlo. Získať dopredu informácie o konferencii (obsahy, prezentácie, texty prejavov) je pre tlmočníkov veľmi užitočné.

Konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie sa odohráva mimo kabínky a bez slúchadiel. Tento spôsob tlmočenia sa využíva na zasadaniach, pri ktorých je potrebné tlmočiť len do jedného cudzieho jazyka.

Tlmočník obyčajne sedí pri rečníkovi, počúva jeho prejav a píše si špeciálnou technikou poznámky o tom, čo rečník hovorí. Keď rečník dokončí príslušnú časť prejavu (každá časť by nemala byť dlhšia ako 3-5 minút), tlmočník prekladá do mikrofónu to, čo rečník povedal.

Je dôležité si uvedomiť, že pri konzekutívnom tlmočení prejav trvá dvakrát dlhšie a keď tlmočník začína prekladať každú časť, verejnosť už počúvala rečníka niekoľko minút bez toho, aby rozumela, čo bolo povedané.

Šušotáž

Šušotáž, alebo tlmočenie šepkaním, je podobná technika ako simultánne tlmočenie. Rozdiel je v tom, že pri šušotáži tlmočník nehovorí preklad do mikrofónu a cez slúchadlá, ale sedí pri klientovi a šepká mu preklad. Každý tlmočník môže poskytnúť službu šušotáže maximálne dvom ľudom súčasne.

Bežná konzekutíva / liaison

Bežná konzekutíva alebo liaison znamená, že tlmočník prekladá vetu po vete v dialógu medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi z jedného jazyka do druhého. Bežná konzekutíva sa používa na obchodných rokovaniach, diplomatických zasadaniach, doškoľovacích kurzoch alebo v rozhovoroch.

Preklady a lokalizácia

Na rozdiel od tlmočenia, preklad je transpozícia písaného textu z jedného jazyka do druhého. Lokalizácia je transpozícia webovej stránky alebo videohry z jedného jazyka alebo kultúry do iného jazyka alebo kultúry. Lokalizácia je zložitý proces, ktorý zahŕňa niekoľko úkonov. Jazykový preklad predstavuje len jeho jednu časť.

Jazykové kurzy

Ponúkam jazykové kurzy taliančiny pre cudzincov a kurzy angličtiny a francúzštiny na všetkých úrovniach.

Titulky

Titulkujem filmy alebo videá pomocou programu Subtitle Workshop.

Opravy textov

Ponúkam jazykovú korektúru talianskych prekladov alebo iných talianskych textov.

Transkripcie

Ponúkam prepisy textov z audio alebo video nahrávok rôznych druhov v taliančine, angličtine a francúzštine.

Cenník

Cenu tlmočníckych služieb si účtujem za každý deň práce a závisí od spôsobu tlmočenia a od času vyhradeného nie len na tlmočenie ale aj na primeranú prípravu. Cena závisí tiež od počtu dní práce (pri viacdňovom tlmočení ponúkam zľavy) a od náročnosti témy. Náklady na dopravu, stravu a ubytovanie nie sú zahrnuté v cene za tlmočnícke služby a hradí ich klient.

Cenu za preklady, lokalizáciu, transkripciu, tvorbu titulkov a opravy textov si účtujem za  slovo alebo za normostranu podľa druhu prekladaného dokumentu. 1 normostrana je 1 500 znakov (vrátane medzier /cca 25 riadkov po 55 úderov). Napríklad, ak cena za normostranu je 20 €, na vypočítanie celkovej ceny musím:

– spočítať znaky dokumentu

– počet znakov deliť 1 500

– počet normostrán násobiť 20 €

Celková cena závisí od počtu slov alebo normostrán, od náročnosti témy a od urgentnosti práce.

Cenu jazykových kurzov si účtujem za hodinu a závisí od počtu hodín. 1 hodina jazykového kurzu spravidla trvá 45 minút. V závislosti od záujmu klienta, môže trvať aj 60 minút. Cena za 45 minútovú hodinu je iná ako za 60 minútovú hodinu.

EmailAk chcete získať viac informácií alebo presný rozpočet za poskytnutie konkrétnych služieb, napíšte mi na e-mail info@emanuela-cardetta@com

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...